National President

Ex - National President

Nasik (Maharashtra)
2016-18

MOHANLAL CHOPDA JAIN

Nasik (Maharashtra)
2016-18
Indoor (M.P.)
2014-16

SHRI NEMNATH JAIN

Indoor (M.P.)
2014-16
New Delhi
2012-14

SHRI AVINASH CHORDIYA JAIN

New Delhi
2012-14
Bengaluru (Karnataka)
2009-12

SHRI KESARIMAL BURAD

Bengaluru (Karnataka)
2009-12
Mumbai (Maharashtra)
2007-09

SHRI KANTILAL JI H. JAIN

Mumbai (Maharashtra)
2007-09
Dhule (Maharashtra)
2004-07

PADAMSHRI DR. SUVALALJI BAFNA JAIN

Dhule (Maharashtra)
2004-07
Paali (Rajasthan)
2002-04

SHRI NEMCHAND JI CHOPDA JAIN

Paali (Rajasthan)
2002-04
Ghaziabad (Uttar Pradesh)
2000-02

SHRI J. D. JAIN

Ghaziabad (Uttar Pradesh)
2000-02
Sikandrabad (A.P.)
1997-2000

SHRI HASTIMAL JI MUDOT JAIN

Sikandrabad (A.P.)
1997-2000
Pune (Maharashtra)
1993-97

SHRI BANKAT LAL JI M. KOTHARI JAIN

Pune (Maharashtra)
1993-97
Mumbai (Maharashtra)
1988-93

SHRI PUKHRAJMAL JI LUNKAND JAIN

Mumbai (Maharashtra)
1988-93
Aurangabad (Maharashtra)
1984-88

SHRI SANCHALAL BAFNA JAIN

Aurangabad (Maharashtra)
1984-88
Amrawati (Maharashtra)
1978-81

SHRI JAWAHARLAL JI MUDOT JIAN

Amrawati (Maharashtra)
1978-81
Chennai (Tamil Nadu)
1971-73, 1981-84

PADAMSHRI SHRI MOHANMALJI CHORDIYA JAIN

Chennai (Tamil Nadu)
1971-73, 1981-84